Plánované umiestnenie Zariadenia

Plánovaná lokalita je južne od Šamorína, čsť Šámot -  priemyselný park mesta Šamorín      

Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o. sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B
+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542
spv.dalovce@gmail.com